Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI.

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai.

1.1.1. Taisyklės – tai šios taisyklės, kurios nustato šunų viešbučio TAILS HOTEL (toliau – „Viešbučio“) paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Viešbučio bei klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.tailshotel.lt. Viešbutis pasilieka teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.

1.1.2. Paslaugos – tai Viešbučio teikiamos paslaugos, kurias sudaro apgyvendinimas, priežiūra dienos centre, šuniukų iki 6 mėn socializacijos darželis.

1.1.3. Apgyvendinimas – tai šuns priežiūra su nakvyne. Paslauga susideda iš: atskiro kambarėlio su gultu, vandens dubenėliu suteikimo, vedimo į lauką mažiausiai 3 kartus per dieną, interaktyvaus šėrimo bei iškrovos parinkimo pagal individą.

1.1.4. Dienos priežiūros centras (toliau – „Centras”) – tai šunų priežiūros paslauga be nakvynės nuo 8:00 iki 20:00 val. Paslauga susideda iš: atskiro kambarėlio su gultu, vandens dubenėliu suteikimo, vedimo į lauką mažiausiai 3 kartus per dieną, interaktyvaus šėrimo bei iškrovos parinkimo pagal individą.

1.1.5. Šuniukų iki 6 mėn socializacijos darželis (toliau – „Darželis”) – tai jaunų šuniukų socializacijos, tualeto mokymo, elgesio normų mokymo bei įvedimo į šeiminikų rutiną paslauga.

1.1.6. Papildomos paslaugos: maitinimas pasirinktinai sausu ar žaliu maistu, FITNESS, SPA, nagų kirpimas.

1.2 Viešbučio klientas (toliau – „Klientas“) – tai privatus ar juridinis asmuo, Viešbučio nustatyta tvarka įsigijęs bet kurią paslaugą.

2. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR ATŠAUKIMAS.

2.1. Paslaugos užsakymas.

2.1.1. Paslaugos užsakymas galimas tik registruotiems vartotojams internetu www.tailshotel.lt .

2.1.2. Užsakant paslaugą būtinas išankstinis apmokėjimas.
2.1.3. Užsakius bazinį paketą bet kada galima pridėti papildomų paslaugų prisijungus prie vartotojo paskyros.

2.2. Paslaugos atšaukimas ir pinigų grąžinimas.

2.2.1. Nemokamai paslaugą galima atšaukti likus 7 dienoms iki paslaugos teikimo pradžios.

2.2.2. Atšaukus vėliau nei 7 dienos iki paslaugos teikimo pradžios taikomas 15 eur administracinis mokestis arba puse sumokėtos sumos, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.

2.2.3. Nemokamai atšaukti likus vėliau nei 7 dienos iki paslaugos teikimo pradžios dėl ligos ar kalės rujos galima tik pateikus pažymą iš veterinaro.

2.3. Paslaugos pakeitimas ar perleidimas kitam klientui.

2.3.1. Užsakytą paslaugą galite perleisti kitam registruotam klientui prieš tai pranešus administracijai.

2.3.2. Paslaugą galima pakeisti tik iš dienos priežiūros ar šuniukų darželio į paslaugą su nakvyne, primokant skirtumą.

2.4. Viešbutis priima tik gyvūnus, atitinkančius šiuos reikalavimus:

2.4.1. Gyvūnas turi būti bent vieną kartą vakcinuotas ir po vakcinacijos praėję ne mažiau nei 10 dienų nuo: maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito (2 tipo adenoviruso), parvovirusinio enterito, paragripo, leptospirozės.

2.4.2. Gyvūnas privalo būti ženklintas poodine mikroschema.

2.5. Viešbutis nepriima gųvūnų:

2.4.3. Su išsiskyrimo nerimo ir agresijos žmonėms elgsenos problemomis.

2.5.2. Sergančių užkrečiamomis ligomis.

2.5.3. Rujojančių kalių.

2.5.4. Jaunesnių nei 10 savaičių šuniukų. Paslaugos užsakymas visai vadai su maitinančia kale įmanomas, tačiau reikia atskirai kreiptis į administraciją.

3. VIEŠBUČIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

3.1. Viešbutis turi teisę:

3.1.1. Keisti Viešbučio darbo laiką.

3.1.2. Atsisakyti priimti gyvūną atvykimo dieną, jei įtariama, kad jis serga užkrečiama liga, yra kiti akivaizdūs sveikatos ar elgsenos sutrikimai, rujoja.

3.1.3. Nepilnai teikti papildomas Fitness ar SPA paslaugas, jei tai kelia gyvūnui per didelį stresą ar pavojų sveikatai. Užsakius šias paslaugas viešbučio darbuotojai jautresnius gyvūnus kasdien pratins prie procedūrų, o fiziškai nepasirengusiems šunims sudarys fizinio parengimo planą.

3.2. Viešbutis įsipareigoja:

3.2.1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti Klientams šunų priežiūros paslaugas.

3.2.2. Patalpų reguliarų valymą ir dezinfekciją paslaugos teikimo pabaigoje.

3.2.3. Gyvūnui susirgus ar susižeidus nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą bei kreiptis į veterinarijos kliniką dėl tolimesnio gydymo.

3.2.4. Pamainoje turėti bent vieną darbuotoją, tinkamai apmokytą suteikti pirmąją pagalbą bei išmanantį šunų elgseną bei kūno kalbą.
3.2.5. Informuoti klientą ar kliento kontaktinį asmenį apie pablogėjusią gyvūno sveikatą.

3.2.6. Kliento aplinkoje teikti nuotraukas, filmuotą medžiagą bei kitą informaciją apie gyvūno viešnagę Viešbutyje.

3.2.7. Klientui atšaukus paslaugas pervesti grąžintiną sumą į nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paslaugos atšaukimo.

3.3. Viešbučio atsakomybė.

3.3.1. Viešbutis atsako už paliktą šunį bei juo rūpinasi visą priežiūros laikotarpį.

3.3.2. Atsisakius teikti paslaugas ne dėl kliento kaltės, grąžinti iš anksto sumokėtą sumą.

3.3.3. Viešbutis nėra atsakingas už erkių, uodų bei kitų parazitų sukeltas ligas.

3.3.4. Klientui nenurodžius kitaip, Viešbutis pasilieka teisę leisti šunims bendrauti tarpusavyje. Viešbutis yra pilnai atsakingas už tokio sprendimo pasekmes.

3.3.5. Viešbutis nėra atsakingas už savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majuere) aplinkybių pagal LR teisės aktus.

4. KLIENTO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. Nemokamai atšaukti užsakytas paslaugas likus ne mažiau nei 7 dienoms iki paslaugos teikimo pradžios.

4.1.2. Atsiimti gyvūną anksčiau nei pasibaigs užsakytos paslaugos vykdymas. Jei tai yra vienašališkas sprendimas, ne dėl Viešbučio kaltės, pinigai už neišnaudotas paslaugas grąžinami perskaičiavus paros kainą be nuolaidų, jei tokios buvo taikytos bei atskaičius administracinį mokestį.

4.1.3. Atšaukti užsakytas paslaugas vėliau nei 7 dienos iki paslaugos teikimo pradžios, sumokant fiksuotą administracinį mokestį. Mokestis atskaitomas grąžinant pinigus į Kliento sąskaitą.

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Naudodamasis bet kokiomis Viešbučio paslaugomis laikytis šių Taisyklių.

4.2.2. Informuoti Viešbutį apie visas jam žinomas augintinio sveikatos bei elgsenos problemas.

4.2.3. Atvežti augintinį į Viešbutį iš anksto sutartu laiku.

4.2.4. Neužsakant maitinimo, atvežti savo maistą visam paslaugos laikotarpiui.

4.2.5. Užtikrinti, kad gyvūnas, kuriam užsakomos Viešbučio paslaugos, turi visą užsakytos paslaugos terminą galiojančius reikalingus skiepus, neserga užkrečiamomis ligoms. Gyvūnas turi būti bent vieną kartą vakcinuotas ir po vakcinacijos praėję 10 dienų nuo: maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito (2 tipo adenoviruso), parvovirusinio enterito, paragripo, leptospirozės.

4.2.6. Kartu su gyvūnu atvežti jo vedžiojimui tinkamas, nesudilusas priemones, gyvūno pasą su galiojančiais skiepais bei vaistus, jei tokius vartoja.

4.2.7. Atsiimti gyvūną sutartu laiku.
4.2.8. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, negali atsiimti gyvūno laiku – kaip galima greičiau informuoti Viešbučio administraciją ir užsakyti paslaugos pratęsimą.

4.3. Klientų atsakomybė.

4.3.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Viešbučio paslaugas, privalo atsižvelgti ir objektyviai įvertinti savo šuns galimas elgsenos problemas tokias kaip agresija, išsiskyrimo nerimas. Jeigu yra tikimybė, kad pasilikęs be šeimininkų šuo gali elgtis agresyviai ar rodyti itin stiprią baimę, paniką, prieš užsakant paslaugas būtina pasikonsultuoti su Viešbučio elgsenos specialistu.

4.3.2. Jei Klientas turi daugiau nei vieną šunį ir užsako jiems paslaugas vienoje patalpoje, už vienas kitam potencialiai padarytą žalą atsako klientas.

4.3.3. Klientas privalo atlyginti Viešbučiui materialinę žalą, kurią Viešbutis patyrė dėl Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių kitų asmenų kaltės, pagal Viešbučio pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.

4.3.4.Viešbučiui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Viešbučio darbuotojų sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

5.1. Sutikdamas su šiomis Taisykles Klientas patvirtina, kad:

5.1.1. Su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei dėl šio nesilaikymo sukeltas pasekmes.

5.1.2. Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų naudojamas Viešbučio tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

5.1.3. Sutinka, kad gyvūno viešnagės metu jis bus fotografuojamas ir/ ar filmuojamas ir vaizdinė medžiaga gali būti naudojama rinkodaros tikslais.

© Copyright to Tails Hotel by Urban dog, 2019
Designed by UGAS